ANUNŢURI

 

CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI
31 ianuarie 2014

Aula Academiei Române - Filiala Timişoara

 

 

Agenda conferinţei

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" POSDRU /110/5.2/G/89043

 

Beneficiar proiect:

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA TIMIŞOARA

 

Partener proiect:

SC DAD EXPERTISE SRL Alba Iulia